ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ SAVEGEA

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Savegea είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής σπόρων καθαρά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε απο μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν να βάλουνε ένα λιθαράκι στην τεράστια προσπάθεια που γίνεται από εθελοντές σε όλο τον κόσμο να διατηρήσουν τους παραδοσιακούς μας σπόρους και κατά επέκταση την αναγκαία βιοποικιλότητα του πλανήτη μας. Το Savegea δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό όφελος.


Τα μέλη του savegea ανταλλάσσουν τους σπόρους μεταξύ τους εντελώς δωρεάν. Μοναδική επιβάρυνση είναι τα έξοδα αποστολής που μπορεί να υπάρχουνε μεταξύ των μελών που κάνουνε την ανταλλαγή των σπόρων. Τα πιο πάνω έξοδα αποστολής των σπόρων καθορίζονται μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών που κάνουνε την ανταλλαγή και το savegea δεν παρεμβαίνει σε καμιά περίπτωση. Παρακαλούμε τα μέλη να είναι προσεχτικοί στις ανταλλαγές τους.