ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
από Admin
στις 2 Ιουλίου 2018

Καλλιεργώντας την Βιοποικιλότητα στη Μεσογειακή Γεωργία - Δυναμικά Συστήματά Σπόρων και Εθνική Διαχείριση της Βιοποικιλότητας των Καλλιεργειών

Τρίτη 26/06/18, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

 

 Οι Σποροφύλακες Κύπρου μαζί με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε) οργάνωσαν σειρά από δράσεις με στόχο την καλλιέργεια της βιοποικιλότητας στη Μεσογειακή Γεωργία. Στόχος των ενεργειών, ήταν η επαφή με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, τους εκπροσώπους αγροτικών, καταναλωτικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και του ευρύτερου ενδιαφερόμενου κοινού και ενημέρωση τους για το ολοκληρωμένο πλαίσιο ισχύς του νόμου σε σχέση με την εμπορία των σπόρων.

   

   Στις διάφορες δράσεις, επεξηγήθηκε το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και οι ισχύουσες διατάξεις για την εμπορία των σπόρων στην Ευρώπη και την Κύπρο. Με τα αυστηρά κριτήρια Διακριτότητας, Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (ΔΟΣ - DUS) που θέτει η βασική νομοθεσία των σπόρων, οι παραδοσιακές ποικιλίες έχουν κατά κύριο λόγο εξωστρακηστεί τα τελευταία χρόνια. Ως συνέπεια, έχουμε χάσει τεράστιο ποσοστό της βιοποικιλότητας, ενώ η ποιότητα της τροφής μας υποβαθμίζεται συνεχώς. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν εκ των υστέρων την τεράστια βαρύτητα που έχει η διατήρηση και χρήση των παραδοσιακών μας ποικιλιών σπόρων στη γεωργική δραστηριότητα, είναι καιρός για αλλαγές.

   Η φιλοξενούμενη ομιλίτρια, νομικός και ειδική στο περιβαλλοντικό δίκαιο, Blanche Magarinos Rey,  ανέλυσε απλές λύσεις για τη διασφάλυνση της ελεύθερης χρήσης των παραδοσιακών μας σπόρων στα πλαίσια από μη-επαγγελματίες χρήστες αλλά και τις πρόσφατες αλλαγές στη Νομοθεσία των Βιολογικών. Παράλληλα ο Δρ. Μιχάλης Ομήρου Λειτουργός του Ι.Γ.Ε εξήγησε πως η συμμετοχή του Ινστιτούτου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Diversifood δημιούργησε πολλαπλές καινοτομίες βιοποικιλότητας από τις οποίες ο Κύπριος αγρότης μπορεί να επωφεληθεί, ενώ η Δρ. Διονυσία Φασούλα του Ι.Γ.Ε, ανέπτυξε τις πρωτοποριακές μεθόδους πολλαπλασιασμού και επιλογής παραδοσιακών ποικιλιών ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο η καλύτερη προσαρμογή του σπόρου στις συνεχώς εξελισσόμενες αλλαγές του κλίματος.

           

   Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κύριος Κώστας Καδής ο οποίος με μεγάλη δεκτικότητα άκουσε όλες τις παρουσιάσεις και τους προτεινόμενους τρόπους δράσης.

   Ως ομάδα, αντιλαμβανόμαστε για ακόμα μια φορά πόσο σημαντική είναι η δράση ανεξαρτήτων από το κράτους φορέων για εξεύρεση και διαφύλαξη των παραδοσιακών μας ποικιλίων. Περισσότερο από όλα αφού διασφαλίζουμε την ανθεκτικότητα μας και τη δυνατότητα για επιβίωση στις δύσκολες κλιματολογικά και κοινωνικά εποχές που μας έρχονται.