ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΠΟΡΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ!

  • Τα κριτήρια αναζήτησης δεν είναι υποχρεωτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα η παραπάνω ανάλογα με το τη αναζητάτε.


Ντομάτα (Tomato)

loftsalis Nick

Χωρίς Σύλλογο

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Ιαπωνίας (Iaponias)

ΕΤΟΣ ΣΠΟΡΟΥ: 2017

ΠεριοχΗ ΠροΕλευσης: Ιαπωνία

ΕποχΗ ΣπορΑς: Άνοιξη

ΜΗνας ΣπορΑς: Μάρτιος

ΘερμοκρασΙα ΣπορΑς: 18

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: 10 (Φάκελος)