ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΠΟΡΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ!

  • Τα κριτήρια αναζήτησης δεν είναι υποχρεωτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα η παραπάνω ανάλογα με το τη αναζητάτε.


Ντομάτα (Tomato)

loftsalis Nick

Χωρίς Σύλλογο

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Αχλαδωτή (Axladoti)

ΕΤΟΣ ΣΠΟΡΟΥ: 2017

ΠεριοχΗ ΠροΕλευσης: Γαλλία

ΕποχΗ ΣπορΑς: Άνοιξη

ΜΗνας ΣπορΑς: Μάρτιος

ΘερμοκρασΙα ΣπορΑς: 15

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: 200 (Φάκελος)