ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΠΟΡΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ!

  • Τα κριτήρια αναζήτησης δεν είναι υποχρεωτικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα η παραπάνω ανάλογα με το τη αναζητάτε.


Garlic chives (Allium tuberosum) (Garlic-chives-(Allium-tuberosum))

Giorgos Koronides

Χωρίς Σύλλογο

ΕΤΟΣ ΣΠΟΡΟΥ: 2017

ΠεριοχΗ ΠροΕλευσης: Hungary

ΕποχΗ ΣπορΑς: Άνοιξη

ΜΗνας ΣπορΑς: Μάρτιος

ΘερμοκρασΙα ΣπορΑς: 20

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: 1 (Φάκελος)